Wydarzenia

Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa - w stronę najlepszych praktyk

W dniu 29 września 2017 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa - w stronę najlepszych praktyk”. Konferencja została zorganizowana w ramach zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020.

Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z możliwością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i amoniaku. Wskazano szereg praktyk, których wdrożenie mogłoby się przyczynić do znacznego ograniczenia emisji tych gazów.
Tematyka prezentacji ustnych przedstawionych w czasie konferencji dotyczyła:

- ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznika nowych kierunków badań i współpracy naukowej,  
- zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych,
- aktualizacji i redukcji wskaźników amoniaku z krajowych źródeł rolniczych,
- prezentacji środków zaradczych służących ograniczeniu emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich przechowywania i stosowania,
- prognozy ograniczenia emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych,
- uwarunkowań skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny,
- oceny funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem sekwestracji dwutlenku węgla w glebie na tle pozostałych gospodarstw,
- wdrażania polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego.

Uczestnikami warsztatów byli pracownicy wielu jednostek naukowych. W konferencji wzięło udział 86 osób. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

Referaty plenarne wygłosili:
 
   prof. dr hab. Antoni Faber (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
  dr Zuzanna Jarosz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
        dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
        prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
       prof. dr hab. Stefan Pietrzak (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
        prof. dr hab. Lech Jugowar (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy o/Poznań)
       dr hab. Jacek Walczak (Instytut Zootechniki – PIB w Balicach)
       dr Marek Zieliński (Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej)
 
 
Konferencja naukowa zorganizowana została w ramach zadania 2,6 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB
„Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz azotanów z rolnictwa w perspektywie do 2030 oraz do 2050”.
 

  Program wydarzenia:

09:30-10:00 Rejestracja
10:00-10:10 Uroczyste otwarcie konferencji - prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB
10:10-10:30 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznik nowych kierunków badań rolniczych i współpracy naukowej - prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
10:30-10:50 Zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych - prof. dr hab. Antoni Faber
10:50-11:20 Aktualizacja i redukcja wskaźników emisji amoniaku z krajowych źródeł rolniczych - dr hab. Jacek Walczak
11:20-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12.20 Środki zaradcze służące ograniczaniu emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich przechowywania i stosowania - prof. dr hab. Stefan Pietrzak
12.20-12.40 Prognoza ograniczenia emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych - dr Zuzanna Jarosz
12.40-13.00 Ocena funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem sekwestracji CO2 w glebie - dr Marek Zieliński
13.00-13.20 Wdrażanie polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego w projekcie LCAgri -
dr hab. Jerzy Kozyra
13:20-13:50 Sesja posterowa
13:50-14:00 Zakończenie konferencji
14:00 Obiad

 


Konferencja odbyła się pod patronatem Globalnego Stowarzyszenia na rzecz badań nad emisjami GHG w rolnictwie

https://globalresearchalliance.org/
 

 

Powiązane pliki:


Kategoria: dokumenty

Prognoza ograniczenia emisji amoniaku - Z.Jarosz

format pdf


Kategoria: dokumenty

Środki zaradcze służące ograniczeniu emisji amonia ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redu ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Zastosowanie modeli do weryfikacji wskaźników emis ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Wdrażanie polowych praktyk rolniczych dla rolnictw ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych - S.Kraso ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Aktualizacja i redukcja wskaźników emisji amoniaku ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Ocena funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem ...

format pdf

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.