Events

Potential for reducing emissions of greenhouse gases, ammonia and nitrates from agriculture – towards best practices
The aim of the Conference is summary of knowledge and presentation of research results from various scientific institutions as well as presentation of the possibilities for reducing emissions of greenhouse gases, ammonia and nitrates from agriculture. The issues presented are essential to meet the EU requirements for ammonia and greenhouse gases emissions reduction imposed on Member States.
More information is available in Polish
 
Referaty plenarne wygłoszą:
 
   prof. dr hab. Antoni Faber (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
  dr Zuzanna Jarosz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
        dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
        prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
       prof. dr hab. Stefan Pietrzak (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
        prof. dr hab. Lech Jugowar (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy o/Poznań)
       dr hab. Jacek Walczak (Instytut Zootechniki – PIB w Balicach)
       dr Marek Zieliński (Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej)
 
 
Konferencja naukowa organizowana jest w ramach zadania 2,6 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB
„Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz azotanów z rolnictwa w perspektywie do 2030 oraz do 2050”.
 
OPŁATA KONFERENCYJNA
Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.
Brak opłaty rejestracyjnej.
Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.
Koszty uczestnictwa w konferencji (materiały, przerwa kawowa, obiad) są finansowane z Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB, zadanie 2,6.
 
POSTERY
W trakcie konferencji proponujemy prezentację wyników w formie posterów.
Rozmiar plakatu: 115 cm długości i 80 cm szerokości
 
WAŻNE DATY:
Zgłoszenie udziału: 31.08.2017
Komunikat nr II i szczegółowy program: po 06.09.2017
 

Program wydarzenia:

09:30-10:00 Rejestracja
10:00-10:10 Uroczyste otwarcie konferencji
10:10-10:30 Referaty plenarne
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:20 Referaty plenarne
13:20-13:50 Sesja posterowa
13:50-14:00 Zakonńczenie konferencji
14:00 Obiad

 

Formularz Zgoszeniowy


SEKRETARIAT KONFERENCJI:
mgr Małgorzata Wydra
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
tel.: 81 4786 760, e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konferencja odbywa się pod patronatem Globalnego Stowarzyszenia na rzecz badań nad emisjami GHG w rolnictwie

https://globalresearchalliance.org/
 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.