Nowe strategie dotyczące Biogospodarki w Polsce

Ogólnym celem projektu BioEcon jest rozwój i pełne wykorzystanie potencjału badawczego IUNG-PIB dla zmieniających się potrzeb krajowych zgodnie z nowymi trendami zawartymi w globalnych strategiach poprzez stworzenie nowego interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu badawczego w ramach nowo powstałego Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych. Wiedza, doświadczenie, wypracowane narzędzia, programy badań jak również wielopłaszczyznowa współpraca z pozostałymi zakładami Instytutu pozwolą na stworzenie zespołu, który będzie prowadził badania i wspierał rozwój regionalny zgodnie z zasadami biogospodarki.

Zmiana struktury Instytutu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z potrzeb krajowych i otrzyma wsparcie dla władz publicznych, przemysłu innych struktur badawczych.
  1. Poprawa organizacji i zarządzania badaniami,
  2. Aktualizacja strategii badań i innowacji w pełnej zgodności z Polską Strategią Inteligentnej Specjalizacji (RIS3)
  3. Współpraca z decydentami i zainteresowanymi stronami w celu wsparcia regionu poprzez transfer wiedzy i zaangażowanie podmiotów gospodarczych w strategiczny rozwój regionu.
  4. Zwiększenie doskonałości badań w dziedzinie biogospodarki i analiz systemowych.
  5. Koncentracja zasobów i zwiększanie udziału w międzynarodowych, interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektach badawczo-rozwojowych.
  6. Szerokie upowszechnianie i promocja biogospodarki oraz wykorzystanie potencjału regionu.

Poznaj zespół BioEcon

Program prac

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.