Aktualności


Dwa lata projektu minęły. Zadania wykonywane są w terminach poniżej znajdziecie szczegółowe opisy poszczególnych aktywności. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu:

http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/

POSTĘPY PRAC

Złożono- D 4.1 Sprawozdanie dotyczące wsparcia regionalnej mobilizacji i rozwoju regionalnego klastra Biogospodarki.
Złożono- D 4.3 Rejestracja klastra.
Złożono- D 5.1 Sprawozdanie z zarządzania innowacjami. Sprawozdanie obejmuje procedury biura transferu technologii.

ARCHIWUM WYDARZEŃ

Konferencja pt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy”
W dniu 7 kwietnia w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy”. Została ona zorganizowana przez Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB i sfinansowana w ramach projektu BioEcon. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.
Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny- Henryk Łucjan oraz w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Grażyna Gilewicz z Regionalnego Biura Energii UMWL.
W konferencji uczestniczyło 85 osób, reprezentujących urzędy gmin, powiaty z województwa lubelskiego, doradcy rolni, przedsiębiorcy związani z odnawialnymi źródłami energii. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.
 


  Więcej informacji na stronie: http://bioecon.iung.pulawy.pl/en/events/162-konferencja
2017.05.11- Konferencja "Energia w gminie" Podczas konferencji Dr Jerzy Kozyra zaprezentował zagadnienia związane z projektem BioEcon: Strozwoju Biogospodarki – instrument kreowania polityki rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie lokalnym
 
2017.05.30 Duńsko - Polski dzień bioenergii w Lublinie. Jerzy Kozyra przedstawił Lubelski Klaster Energii Ekologicznej, odnawialne źródła energii w Polsce (2005-2016) i projekt BioEcon. Przedstawił mapę ilustrującą potencjał techniczny słomy na Lubelszczyźnie. Zaprezentowano biogazowni w całej Polsce, a także projekt "Inteligentna Gmina" w ramach WP4 firmy BioEcon. Więcej informacji: http://bioecon.iung.pulawy.pl/aktualnosci/164-dunsko-polski-dzien-bioenergii-w-lublinie

ZBLIŻAJĄCE SIĘ KONFERENCJE

14-15. 09. 2017 Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców "ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE" na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB 
  Więcej informacji: http://bioecon.iung.pulawy.pl/wydarzenia/17-otwarte/149-konferencja-doktoranci
 
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.