Aktualności


Minęło kolejnych sześć miesięcy Projektu BioEcon. Czas ten był wykorzystany bardzo efektywnie. Wszystkie cele założone na ten okres zostały osiągnięte. Nowi pracownicy zatrudnieni w projekcie rozpoczeli swą pracę. Zacieśniliśmy oraz nawiązaliśmy ścisłą współpracę z różnymi grupami interesariuszy.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu:

http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/

Zatrudnienie grupy badawczej
 
Rozpoczęto rekrutację trzech naukowców do zespołu projektowego BioEcon. Oferty na stanowisko doświadczonego naukowca, naukowca oraz doktoranta zostały szeroko rozpropagowane. Umowę o pracę podpisano z trzema najlepszymi kandydatami.
dr. Lorie Hamelin
Ocena cyklu życia, strategie optymalizacji zasobów biologicznych, bioegospodarka, biogaz, biometan, systemy energii odnawialnej, gospodarka odpadami, zarządzanie węglem, zmiany w użytkowaniu gruntów. Więcej informacji na temat

http://bioecon.iung.pulawy.pl/zespol-bioecon/83-dr-lorie-hamelin
dr Andrea Bartoli
Modelowanie efektów polityki energetycznej, poprzez podejście symulacyjne (częściowe modele równowagi i modele optymalizacji matematycznej) w sektorze rolnym.
Więcej informacji na temat
http://bioecon.iung.pulawy.pl/zespol-bioecon/85-dr-andrea-bartoli
Kluczowa inteligentna specjalizacja województwa lubelskiego – Biogospodarki
W dniu 21 października 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie dotyczące kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – Biogospodarki. W spotkaniu  uczestniczyli Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Przedstawiciele Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego: Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W trakcie spotkania prezentacje wygłosili reprezentanci Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG BIP. Pani dr Magdalena  Borzęcka omówiła założenia projektu „Biogospodarka, nowe strategie dla Polski (BioEcon)”. Pan dr Jerzy Kozyra przybliżył zagadnienia związane z globalnymi zmianami klimatycznymi i ich wpływem na zmianę klimatu w Polsce, a Pan dr Rafał Pudełko przedstawił potencjał zasobów słomy i jej nadwyżek w województwie lubelskim. Po prezentacjach nastąpiła dyskusja dotycząca przyszłości biogospodarki w regionie, rozwoju platformy zaproponowanej przez IUNG oraz możliwości współpracy.
Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Lublin, dnia 16 listopada 2016 roku
Podczas seminarium dr Magdalena Borzęcka wygłosiła wykład  Biogospodarka – w kierunku większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dr hab. Jerzy Kozyra- Badania na rzecz biogospodarki w regionie Lubelskim Więcej informacji: http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2016/11/18/seminarium-lubelskiego-klastra-ekoenergetycznego-podsumowanie-i-prezentacje/
Zachęcamy do obejrzenia filmu  „Biogospodarka w rolnictwie”

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.