Aktualności


Minęło kolejnych sześć miesięcy Projektu BioEcon. Czas ten był wykorzystany bardzo efektywnie. Wszystkie cele założone na ten okres zostały osiągnięte. IUNG zatrudnił zarówno głównego naukowca jak również trzech pracowników przewidzianych w projekcie. Zacieśniliśmy oraz nawiązaliśmy ścisłą współpracę z różnymi grupami interesariuszy. Intensywnie propagujemy biogospodarkę.
W tym numerze biuletynu chcielibyśmy przedstawić krótkie informacje o naszej działalności projektowej w ciągu kolejnych 6 miesięcy trwania projektu.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu:

http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/

WP.1 Zatrudnienie ERA Chair
 
Rekrutacja doświadczonego naukowca na stanowisko ERA Chair została zakończona. Pracę w zespole rozpoczął dr Miguel Brandão.
dr Miguel Brandão
Ocena Cyklu Życia, ocena zagospodarowania przestrzennego, zmiany przeznaczenia gruntów, ślad węglowy
http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/team/
Utworzono nowy interdyscyplinarny zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych, na  kierownika zakładu wybrano dr Rafała Pudełko.
 
Profil badawczy Zakładu:
  • gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych dotyczących rolnictwa, energetyki (w kontekście OZE) oraz ochrony przyrody
  • budowa systemu informacji geograficznej na potrzeby badań z zakresu biogospodarki
  • tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych do pozyskiwania, modelowania i upowszechniania wiedzy z zakresu biogospodarki
  • prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatycznych systemów wspomagania decyzji dla wdrażania modelu prosumenckiego w produkcji rolniczej
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań i analiz systemowych
  • opracowanie deterministycznych i stochastycznych modeli procesów i zjawisk
W lutym 2016 r. IUNG-PIB zakończył, przygotował i przesłał do Komisji Europejskiej Strategię HR dla naukowców pracujących w Instytucie wraz z Planem Działań Naprawczych. Procedura ta jest kolejnym krokiem do uzyskania logo "HR Excellence in Research". W marcu 2016 r. Komisja Europejska przyznała logo "HR Excellence in Research" dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
WP 2. Zatrudnienie grupy badawczej
 
Rozpoczęto rekrutację trzech naukowców do zespołu projektowego BioEcon. Oferty na stanowisko doświadczonego naukowca, naukowca oraz doktoranta zostały szeroko rozpropagowane. Umowę o pracę podpisano z trzema najlepszymi kandydatami.
dr. Lorie Hamelin
Ocena Cyklu Życia, Energia odnawialna, kwestie środowiskowe w produkcji rolnej

http://bioecon.iung.pulawy.pl/zespol-bioecon/83-dr-lorie-hamelin
dr Andrea Bartoli
Modelowanie efektów polityki energetycznej, poprzez podejście symulacyjne (częściowe modele równowagi
i modele optymalizacji matematycznej) w sektorze rolnym. Analiza aktywności cyklu życia (LCAA), integracja analizy aktywności (AA) z oceną cyklu życia (LCA) w zakresie analizy politycznej sektora bioenergii.
http://bioecon.iung.pulawy.pl/zespol-bioecon/85-dr-andrea-bartoli
mgr Rickard Almers
Ocena Cyklu Życia
WP 3. Rozwój nowej interdyscyplinarnej strategii
 
Prace nad opracowaniem nowej interdyscyplinarnej strategii i planu na badania i innowacje prowadzące do rozwoju biogospodarki w Polsce.
WP 4. Wsparcie regionalnej mobilizacji i rozwój regionalnego klastra Biogospodarki

 

W dniach 21-22.06.2016 w IUNG-PIB odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt.: Biogospodarka w rolnictwie pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Spotkanie umożliwiło dyskusję pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i administracji publicznej różnego szczebla w zakresie tworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju biogospodarki
w Polsce i zagranicą. W pierwszym dniu konferencji wygłoszonych zostało 13 referatów dotyczących działań politycznych na rzecz biogospodraki, gospodarki biomasą i zasobami środowiska. Drugiego dnia wygłoszonych zostało także 13 referatów z zakresu polityki, wizji i studiów przypadku związanych z szeroko rozumianą biogospodarką. Podczas konferencji zaprezentowane zostało także 50 posterów. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z Polski i zagranicy. Więcej informacji:http://bioecon.iung.pulawy.pl/aktualnosci-wydarzenia/68-biogospodarka-w-rolnictwie
WP 5. Współpraca na rzecz doskonałości
 
Zwiększenie doskonałości naukowej badaczy IUNG oraz  poprawa procedur zarządzania innowacjami. Szkolenia dla pracowników naukowych IUNG zostaną przeprowadzone przez zespół ERA Chair. Zostaną zorganizowane liczne warsztaty, letnie szkoły czy konferencji.
WP 6. Rozszerzenie uczestnictwa w projektach oraz pozyskiwania  zasobów finansowych
 
W ramach tego zadania intensywnie pracujemy nad przygotowaniem wniosków projektowych, nawiązujemy nowe kontakty, szukamy możliwości finansowania naszych pomysłów. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z przedstawicielami nauki, administracji publicznej, małym i dużym przemysłem.
WP 7. Upowszechnianie
 
Zwiększenia widoczności i rozpowszechniania rezultatów projektu oraz biogospodarki jako całości oraz zapewnienie trwałości rezultatów w dłuższej perspektywie. Opracowanie Platformy, która będzie gromadzić wiedzę zdobytą na poziomie krajowym, jak również umożliwi bezpośredni dialog z interesariuszami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.